Dňa 31.10.-6.11.2023 dovolenka

Zastupujúca ambulancia 31.10.-3.11.: MUDr. Dušana Kľúčiková, psychiatrická amb. poliklinika Dubnica 

n Váhom

6.11.: MUDr. Anton Puchoň, psychiatrická ambulancia Zdravie Púchov.

Ambulancie zastupujú iba akútne stavy!!