Dňa 11.4.2023 dovolenka.

Zastupujúca ambulancia MUDr. D. Kľúčiková D., psychiatrická amb. Dubnica n Váhom, mestská poliklinika.

Iba akútne stavy.