Služby

Služby poskytujeme v ordinačných hodinách našej ambulancie. Pozri sekciu "Ordinačné hodiny". Hodina objednania na vyšetrenie je len orientačná, nie je vymáhateľná, prednosť majú akútne stavy, matky s deťmi. Pacienti, ktorí vykazujú známky ochorenia dýchacích ciest/ kašeľ, teplota, smrkanie a pod./. sú z epidemiologického hľadiska preobjednaní.

Pacienti sú na psychiatrické vyšetrenia objednávaní. Psychiatrické vyšetrenie trvá cca 1 hodinu. Jeho náplňou je prebrať s pacientom všetky dôležité údaje týkajúce sa jeho rodiny, práce a okolnosti, ktoré ho viedli k návšteve ambulancie. Po ukončení tohto psychiatrického interview sa zameriavame na rozbor jeho chorobných duševných príznakov a snažíme sa zvoliť optimálnu liečbu. V závislosti na naliehavosti ochorenia volíme dobu kontrolného vyšetrenia, pri stavoch, ktoré neznesú  odklad, posielame pacienta do nemocnice.

 

Nasledujúci zoznam, čo liečime, je orientačný a prispôsobený zrozumiteľnému jazyku pacienta:

- psychické poruchy, ktoré vzniknú ako následok porušenia funkcie alebo štruktúr mozgu/ demencie, zmeny nálad, zmeny osobnosti, poúrazové zmeny, zmeny v dôsledku iných telesných ochorení/

- závislosti: od alkoholu, liekov, kombinované závislosti, automaty, stávkovanie

- schizofrénne ochorenia/ halucinácie, vzťahovačnosť, bludy, rôzne iné bizarné vnemové  pocity, rozvoľnené myslenie často spojené s nápadným chorobným správaním/

- poruchy z okruhu nálad/ depresie, mánie a ich rôzne varianty/

- neurózy/ úzkosti, fóbie, obsedantne-kompulzívne poruchy, chronické bolesti nereagujúce na analgetiká,/migrény, svalové bolesti, poruchy imunity a pod./

- poruchy osobnosti/ nevyvážené osobnosti s problémami fungovania v spoločnosti, event. so sťaženým prežívaním samého seba/

- zaostávanie vo vývoji, tzv. mentálne retardácie často spojené s poruchami správania

Ďalej sa venujeme:

- lekárskej posudkovej činnosti pre potreby Sociálnej poisťovne, ÚPSVR/ posudky na priznanie invalidného dôchodku, opatrovného, konpenzačného a pod./

- preskúmaniu psychickej spsôbilosti klientov pre potreby Policajného zboru vo vzťahu k závislostiam od alkoholu, návykových látok/ napr. pri odobratí vodičského  preukazu/

- zhodnoteniu aktuálneho psychického stavu pre potreby súdu/ napr. pri žiadosti o pozbavenie svojprávnosti/

- konziliárna činnosť pre potreby nemocnice v Ilave