O nás

V našej ambulancii využívame dlhoročné skúsenosti s prácou s psychickými poruchami. Lekár ambulancie pracuje v odbore psychiatria od roku 1999, spočiatku  na psychiatrickom oddelení v Dubnici nad Váhom, neskor po delimitácii, od roku 2001 v NsP Považská Bystrica postupne ako zástupca primára.  Od roku 2007 až doposial sa venuje ambulantnej praxi- všeobecnej psychiatrii dospelých, konziliárnej a posudkovej činnosti. Nosnými piliermi v práci ambulantného psychiatra sú neurózy, ľahšie psychické ochorenia, ktoré sú u citlivých jedincov vyprovokované rôznymi vonkajšími okolnosťami. Ďalším častým okruhom diagnóz je závislosť na alkohole. Drogové závislosti odosielame na špeciálne psychiatrické ambulancie pre liečbu drogových závislostí v pôsobnosti kraja alebo Slovenska. Taktiež vedieme evidenciu pacientov s "pravými" duševnými ochoreniami s nutnosťou pravidelných kontrol, tzv. dispenzarizáciou, či už schizofrénneho alebo náladového- maniodepresívneho okruhu.

Rozsah poskytovaných služieb pozri v sekcii "Služby".